15 Mart 2009 Pazar

Eminönü Hidayet Cami Kitabesi


Eminönü Hidayet Camii Kitabesi

Şeh-i gazi han Mahmud’dur bahr-ı himmet u cud[1]
O Hidiv’e, rabb-i ma’bud[2] kerem etti bi-nihaye[3]
Himemiyle[4] mülk ü millet bulur emn[5] u zevk u rahat
O hidiv-i ali-himmet[6], eder alemi himaye
Şeh-i kamran u kâmil[7], keremi[8] cihana şamil[9]
Hasenat[10] ve hayra mail[11], heme[12] sa’y[13] eder rızaya
Gele beş vakit cemaat, ede sıdkla[14] ibadet
O şehinşehe[15] nihayet, kıla ref’-i yed[16] duaya
Harrarahu[17] el-fakiru el-abdu[18] ed-dai”[19]
Biri çıktı, Vasıf-asa[20], dedi : yaz tarih-i a’la
Hak, o şah-ı serefrazı[21] keremiyle kıldı gazi
O şehin dahi niyazı[22] bu idi heman Huda’ya
Ne kemal[23]!.. Hub-meşreb[24] keremin görür cihan hep
Kerem eyle sen de ya Rab!.. o şeh-i melek-likaya[25]
O yegane şah-ı vala[26] yeni ma’bed[27] etti inşa
Ne güzel yapıldı, amma bu mahall-i dil-küşaya[28]
Olup avn-ı hakka[29] mazhar; ola[30] daima muzaffer
Kıla düşmeni müdemmer[31], o şeh-i gaza-hikaye[32]
Ne güzide[33] hayr hakka yeni camiu’l-hidaye[34]
1229[35]
Yesari - zade Mustafa İzzet (ğufira lehuma[36])

[1] Gayret ve cömertlik denizi
[2] İbadet edilen Rab
[3] Sonsuz
[4] Gayretler
[5] Emniyet
[6] Yüce gayret sahibi padişah
[7] İsteğine erişmiş ve mükemmel padişah
[8] Asalet ve cömertlik
[9] Kapsayıcı
[10] İyilikler
[11] Meyilli
[12] Bütün, hep
[13] Çalışma
[14] Doğruluk
[15] Şahlar şahı
[16] El kaldırıp
[17] Onu yazdı
[18] Kul
[19] Duacı
[20] Vasıf gibi (Vasıf:bir şair)
[21] Diğer padişahlardan üstün olan padişah
[22] dua
[23] Ne mükemmel
[24] İyi ahlak
[25] Melek yüzlü padişah
[26] Yüce padişah
[27] İbadethane
[28] Gönül açıcı yer
[29] Allah’ın gözetimi
[30] Olsun
[31] Mahvolmuş
[32] Din uğruna savaşları anlatılan padişah
[33] Seçkin
[34] Hidaye camisi
[35] Miladi: 1814
[36] Allah o ikisini bağışlanmış eylesin

Katkıları için Murat Albayrak hocamıza şükranla..

Hiç yorum yok: