18 Haziran 2010 Cuma

Eminönü'nde Bir Bina


Bu tarz yazılar binanın işlevini ifade etmeyip mimarları belirtiyorsa genelde binanın bir köşesinde oluyor.
Burada sülüs yazı ile "Mimarlar Yeni Dünya Kiryakidi" yazmakta.

Eyüp'te Siyavuş Paşa Çeşmesi


Ve Mine'l-mai Külli Şeyin Hayy
(Yaratılan her şey sudandır)
Sahibü'l-hayrat ve'l- hasenat Sadr-ı a'zam-ı esbak
Merhum ve mağfurun leh Siyavuş Paşa ruhiçün rızaen lillahi
El- Fatiha
Sene 1011
(Miladi: 1603)

Eyüp'te Bir Çeşme


Hazret-i paşa-yı hem-nam-ı Rasul
Aynı ab-ı kevseri kıldı sebil
Nuş eden bulur hayat-ı cavidan
Hak kabul etsin hayr-ı cemil zehi
Kem Nihadi dedi tarih-i latif [ketebehü Hızır]
Oldu aynı çeşmesar-ı selsebil [sene:977]
Güncelleştirilmesi:
Rasulullah ile aynı isme sahip olan paşa Kevser suyu gibi olan bu suyu Allah yolunda yaptırdı.
Bu sudan içen kişi sonsuz hayatı bulur. Ne güzel, Allah bu güzel hayrı kabul etsin.
Aciz Nihadi bu çeşmenin yapımı için hoş bir tarih cümlesi söyledi: Selsebil suretinde bir çeşme oldu. [Miladi:1569]
Not: Kitabelerde bu tarz "dedi tarih", "söyledi tarih" vb. ibareler varsa burada Ebced hesabı ile o yapının yapım tarihini bildiren bir cümle var demektir. Genelde bu cümle son mısradır.Buradaki tarih bildiren cümlemiz: " Oldu aynı çeşmesar-ı selsebil " cümlesidir.

25 Mayıs 2010 Salı

Pierre Loti'nin İstanbul'da Kaldığı Ev

Pierre Loti'nin İstanbul'da Kaldığı Evin Kitabesi: Divan Yolu'nda dikkat ederseniz görebileceğiniz ve çok da kolay okunan güncel bir kitabeye sahip ev...

Türklerin saadet ve felaket zamanlarında necib ve sadık dostu Fransa Encümen-i Danişi

azasından Piyer Loti 1328 tarihinde bu evde ikamet etmiştir. 1910

13 Nisan 2010 Salı

I. AHMED'İN MÜNACAATI


MERHUM CENNET MEKAN SULTAN AHMED
EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN HASBİHALLERİDİR
İFTİRAKINLA (AYRILIK) EFENDİM BENDE TAKAT KALMADI
YEH-PARE (BUZ PARÇASI) OLDU BU DİL (GÖNÜL) AŞKDA MUHABBET KALMADI
ŞOL KADAR AĞLATTI BEN Bİ-ÇAREYİ HÜKM-İ KAZA
GİRYEDEN (GÖZYAŞI) HİÇ HAZRET-İ YAKUB'A NEVBET (NÖBET) KALMADI
EL-ABDÜLFAKİR MUHAMMED ESAD EL-YESARİ
GAFERALLAHU ZÜNUBEHU VE SETERA
UYUBEHU