18 Haziran 2010 Cuma

Eyüp'te Siyavuş Paşa Çeşmesi


Ve Mine'l-mai Külli Şeyin Hayy
(Yaratılan her şey sudandır)
Sahibü'l-hayrat ve'l- hasenat Sadr-ı a'zam-ı esbak
Merhum ve mağfurun leh Siyavuş Paşa ruhiçün rızaen lillahi
El- Fatiha
Sene 1011
(Miladi: 1603)

Hiç yorum yok: