18 Haziran 2010 Cuma

Eyüp'te Bir Çeşme


Hazret-i paşa-yı hem-nam-ı Rasul
Aynı ab-ı kevseri kıldı sebil
Nuş eden bulur hayat-ı cavidan
Hak kabul etsin hayr-ı cemil zehi
Kem Nihadi dedi tarih-i latif [ketebehü Hızır]
Oldu aynı çeşmesar-ı selsebil [sene:977]
Güncelleştirilmesi:
Rasulullah ile aynı isme sahip olan paşa Kevser suyu gibi olan bu suyu Allah yolunda yaptırdı.
Bu sudan içen kişi sonsuz hayatı bulur. Ne güzel, Allah bu güzel hayrı kabul etsin.
Aciz Nihadi bu çeşmenin yapımı için hoş bir tarih cümlesi söyledi: Selsebil suretinde bir çeşme oldu. [Miladi:1569]
Not: Kitabelerde bu tarz "dedi tarih", "söyledi tarih" vb. ibareler varsa burada Ebced hesabı ile o yapının yapım tarihini bildiren bir cümle var demektir. Genelde bu cümle son mısradır.Buradaki tarih bildiren cümlemiz: " Oldu aynı çeşmesar-ı selsebil " cümlesidir.

Hiç yorum yok: